Oktaviana Firmani


 Perkenalkan nama saya Oktaviana Firmani

Saya mengajar kelas VI B